Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Tongva
Ized
Reversible interior: Fescue Orange
Photograph on textile
Tongva
Ized
Reversible interior: Fescue Orange
Photograph on textile
2014