Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Pinnies
Calli (Orange)
Reversible interior: Fescue Blue
Photograph on textile
Pinnies
Calli (Orange)
Reversible interior: Fescue Blue
Photograph on textile
2014