Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Shakti
Reversible interior: Fary Duster Turq
Photograph on textile
Ponchomono V
Shakti
Reversible interior: Fary Duster Turq
Photograph on textile
2014