Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Calli (Turquoise)
Reversible interior: Shakti
Photograph on textile
Ponchomono V
Calli (Turquoise)
Reversible interior: Shakti
Photograph on textile
2014