Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Fescue Orange
Reversible interior: Calli Blue
Photograph on textile
Ponchomono V
Fescue Orange
Reversible interior: Calli Blue
Photograph on textile
2014