Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Calli (Blue)
Reversible interior: Fescue Orange
Photograph on textile
Ponchomono V
Calli (Blue)
Reversible interior: Fescue Orange
Photograph on textile
2014