Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Fescue Blue
Reversible interior: Calli (Gold)
Photograph on textile
Ponchomono V
Fescue Blue
Reversible interior: Calli (Gold)
Photograph on textile
2014