Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Calli (Gold)
Reversible interior:  Fescue Blue
Photograph on textile
Ponchomono V
Calli (Gold)
Reversible interior: Fescue Blue
Photograph on textile
2014