Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Ponchomono V
Fuzred
Reversible interior: Feathering
Photograph on textile
Ponchomono V
Fuzred
Reversible interior: Feathering
Photograph on textile
2014