Portfolio > Garden 10: Photographs on Textiles

Calli (Blue)
Calli (Blue)
Photograph on textile
2014

from Garden 10 series